پرش لینک ها

در کارگاه نگارش کتاب، شما با نحوه نوشتن و ویرایش کتاب (Virastyar)، صفحه آرایی، یافتن ناشر، ثبت کتاب، طراحی جلد، اخذ تاییدیه و چاپ کتاب آشنا خواهید شد:

 

*سعید صنعتی*