سعید صنعتی

معرفی کوتاه

من سعید صنعتی

دانش آموخته مدیریت فناوری اطلاعات

دانش آموخته دوره های بلندمدت دانشکده الکترونیکی MBTI

در رشته مدیریت استراتژی وMBA

دانشجوی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در دوره دکتری  DBA

مدرس تسهیل گر و مشاوره توسعه سرمایه انسانی و سیستم های بهبود کیفیت

مدرس و تسهیل گر آموزش صفر تا صد تدریس حرفه ای به بیش از 920 نفر تا کنون

مشاوره و برگزار کننده جلسات آموزشی سیستم سازی، بهبود عملکرد فردی و سازمانی

مدرس دوره های جامعه مدیریت برای شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی و برای دستیابی به سایر رزومه من به پروفایل من مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

مدرس جهانی

تسلط بر پنج گانه پنجگاه طلایی

تعلل اتمی ۲۰۲۰

۱۰۰۱ نکته تدریس

اطلاعات بیشتر
مشاوره
سعید صنعتی

داستان ما

امیدواریم بتوانیم در این بستر آموزشی، مطالب مفیدی برای شما فرهیختگان عزیز به اشتراک بگذاریم

اطلاعات بیشتر
321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره