نمایش 7–10 از 10 نتیجه

کتاب بازاریابی برایان تریسی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
در کتاب قدرتمند و کاربردی بازاریابی برایان تریسی  ، 21 ایده کلیدی و ایده های فرعی بسیار را می آموزیم یا مرور می
598
20,000 تومان

کتاب انگیزش برایان تریسی

بدون امتیاز 0 رای
در کتاب موفقیت براین تریسی یکی از مهم ترین عملکرد های مدیر یعنی توانایی انگیزه دادن به دیگران برای حداکثر کردن
41
20,000 تومان

کتاب رهبری کسب و کار برایان تریسی

بدون امتیاز 0 رای
رهبری کسب و کار اولیور وندل هولمز، دادستان معروف، اعتقاد داشت که افراد سه دسته اند. افرادی که باعث روی…
9 نفر
9
20,000 تومان

کتاب مذاکره برایان تریسی

بدون امتیاز 0 رای
توانایی مذاکره به نفع خودتان در هر شرایطی، تعیین کننده موفقیت تان در کسب و کار و زندگی است.
7
20,000 تومان