پرش لینک ها

همه چیز را

کاروسل کنید.

آیا طرفدار کاروسل هستید؟ ما شما را تحت پوشش قرار دادیم ، به سادگی عنصر چرخ فلک را اضافه کنید و هر چیزی را به داخل بکشید تا لغزان شود. ساده. وب سایت خود را به صورت بصری ایجاد ، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید. بدون کدگذاری لازم است!

حلقه کاروسل

کشش به پهلو

آیتم های کاروسل را متحرک کنید

طرفین را محو کنید

کاروسل متصل

6 فلش ناوبری از پیش ساخته شده

یا از آیکون های سفارشی استفاده کنید

اشکال ، اندازه ها و پر کردن ناوبری

موقعیت یابی

استایل نقطه ها

تراز بندی نقطه ها

جهت گیری نقطه ها

شاخص اعداد