پرش لینک ها

به پایین اسکرول کنید تا

جادو را مشاهده کنید.

با عناصر موضوعی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! هاب تعداد زیادی عنصر را شامل می شود که هم از عناصر مدرن و هم از عناصر سنتی تشکیل شده است. ایده های خود را با یک ویرایشگر بصری بصری زنده کنید. وب سایت خود را به صورت بصری ایجاد ، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید. بدون کدگذاری لازم است!

ساده

پر شده

قابل تغییر

قابل تغییر

زیرخط دار

مغناطیسی

به منوهای چسبنده نیز توجه کردید ، درست است؟ به پایین پیمایش کنید …

بله آنها همچنین کوتاه کد منوی سفارشی هستند.