پرش لینک ها
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”785″ img_width=”60″ icon_border_radius=”500″ title=”ارائه خدمات تخصصی آموزشی” pos=”top” css_info_box=”.vc_custom_1568556351473{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: #5984f3 !important;}” title_font_color=”#ffffff” subtitle_font_color=”#ffffff”][/porto_info_box]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”784″ img_width=”60″ icon_border_radius=”500″ title=”برگزاری کارگاه های ویژه” pos=”top” css_info_box=”.vc_custom_1568556317736{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: #4173f1 !important;}” title_font_color=”#ffffff” subtitle_font_color=”#ffffff”][/porto_info_box]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”783″ img_width=”60″ icon_border_radius=”500″ title=”گنجینه ای غنی از دانش و تجربیات” pos=”top” css_info_box=”.vc_custom_1568556284315{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: #2a61ef !important;}” title_font_color=”#ffffff” subtitle_font_color=”#ffffff”][/porto_info_box]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”782″ img_width=”60″ icon_border_radius=”500″ title=”ارائه خدمات مدیریتی” pos=”top” css_info_box=”.vc_custom_1568556245671{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;background-color: #1250ed !important;}” title_font_color=”#ffffff” subtitle_font_color=”#ffffff”][/porto_info_box]
[vc_custom_heading text=”دوره در حال ثبت نام:” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1569260506588{margin-bottom: 15px !important;}”]
  • وبینار فوق العاده “تسلط بر پنچ گاه طلایی” با ظرفیت محدود

  •  با تسهیل گری مهندس سعید صنعتی

  • دریافت اطلاعات بیشـــتر با ارســــال کد TM به ســـــامانه پــیامــکی 30007227002097

     “زمان بخاطر شما نمی ایستد!”

[vc_btn title=”معرفی دوره” style=”3d” color=”turquoise” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” css_animation=”fadeInLeftBig” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2Ftime-management%2F||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1589980971073{padding-right: 300px !important;}”][vc_btn title=”لینک ثبت نام” style=”3d” color=”pink” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” css_animation=”fadeInLeftBig” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2Fproduct%2Ftime-management-2%2F||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1589980985639{padding-right: 15px !important;}”][vc_btn title=”دفتر برنامه ریزی موفقیت” style=”3d” color=”purple” i_icon_fontawesome=”” add_icon=”true” css_animation=”fadeInLeftBig” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2Fproduct%2Fplanner%2F||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1589994307113{padding-right: 15px !important;}”]
[vc_custom_heading text=”خدمات تخصصی آموزشی-مدیریتی” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”806″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”پکیج های آموزشی” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2Fdvd-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F||target:%20_blank|” hover_effect=”style_3″ animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box][porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”822″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”آموزش های رایگان” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586%2F||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”805″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”خدمات مدیریتی” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%2F||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box][porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”825″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”مشاوره و راهنمایی تلفنی” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2F%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”804″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”مقالات تخصصی” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2F%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box][porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”823″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”همکاری با ما” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fradin-li.com%2Findex.aspx%3Ffkeyid%3D%26siteid%3D1%26pageid%3D220||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box]
[porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”802″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”دوره های تربیت مدرس” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-1001-%25d9%2586%25da%25a9%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%2F||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box][porto_info_box icon_type=”custom” icon_img=”827″ img_width=”48″ icon_border_radius=”500″ title=”سایر خدمات” subtitle=”بیشتر بدانید …” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsanati.ws%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa%2F||target:%20_blank|” animation_type=”rotateIn”][/porto_info_box]
[porto_carousel stage_padding=”40″ margin=”10″ autoplay=”yes” autoplay_timeout=”6000″ items=”1″ items_lg=”1″ items_md=”1″ items_sm=”1″ items_xs=”1″ show_nav=”yes” nav_type=”nav-style-2″ loop=”yes” autoplay_hover_pause=”true”][/porto_carousel]
[vc_custom_heading text=”نظرات شرکت کنندگان” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff” use_theme_fonts=”yes”][porto_carousel stage_padding=”40″ margin=”10″ autoplay=”yes” autoplay_timeout=”6000″ items=”1″ items_lg=”1″ items_md=”1″ items_sm=”1″ items_xs=”1″ show_nav=”yes” nav_type=”nav-style-2″ loop=”yes”][porto_testimonial view=”transparent” name=”الهام حقیقی” name_color=”#ffffff” quote_color=”#ffffff”]پس از 7 سال، هنوز، هرروز، از شما درس های جدید یاد میگیرم. بهترین استاد هستید.[/porto_testimonial][porto_testimonial view=”transparent” name=”ماهان” name_color=”#ffffff” quote_color=”#ffffff”]سپاس من بعد از خدا، مخصوص بزرگانی است که حتی یک قدم کوچک برای موفقیتم برداشته اند. بزرگترین استاد در پناه خالق نیلوفرها، شاد و شکیبا و پدرام بمانید.[/porto_testimonial][/porto_carousel]
[porto_recent_posts view=”style-1″ number=”9″ excerpt_length=”25″ items_desktop=”3″ items_tablets=”2″ items_mobile=”1″ title=”خواندنی ها”]