پرش لینک ها

وبینار استخدام به روش ناسا

استخدام‌ و‌اخراج‌ دو ‌وظیفه‌ مهم ‌مدیر ‌هستند
یعنی‌ کسی‌ که‌ مسئول ‌کسب ‌نتایج‌ از‌ طریق‌ سایر ‌افراد ‌است. ‌کار‌ نخست ‌پیچیده ‌و ‌نامطمئن ‌و‌ کار‌دوم پر استرس‌ و ‌دشوار ‌است. ‌اگر ‌مدیر ‌بخواهد ‌با ‌تمام ‌توان‌ به‌ سازمانش ‌خدمت‌ کند،‌ باید ‌این‌ دو‌ مهارت ‌را‌ با‌ مطالعه ‌و ‌تمرین‌ بیاموزد. استعداد‌ کلیدی‌ مدیر،‌ جذب،‌ استخدام‌ و ‌ایجاد ‌تیمی ‌از‌افراد ‌موثر ‌و ‌شایسته‌ است.

مشاهده همه وبینارها

در‌دنیای ‌مدرن،‌ همه ‌کارها‌ توسط‌ تیم ‌(گروهی ‌از ‌افراد ‌که ‌با‌ هم‌ کار ‌می‌کنند‌ و‌ تعاملی‌ موثر ‌در ‌راستای ‌دستیابی ‌به ‌اهداف ‌از ‌پیش ‌تعیین ‌شده‌ دارند) ‌انجام ‌می‌شود؛ بنابراین، ‌انتخاب‌ اعضای‌ تیم ‌در ‌موفقیت‌ شرکت‌ و‌ مدیر ‌نقش‌ بسزایی ‌دارد.
اطلاعات‌این وبینار ‌بر ‌اساس‌ بیش‌ از ‌‌20 سال‌ جذب،‌ استخدام،‌ آموزش،‌ ارتقاء،‌ تنزل‌ و ‌اخراج‌ مردان‌ و ‌زنان‌ در‌همه ‌سطوح ‌کسب ‌و کار‌ ،گرد آوری ‌شده‌ است ‌و ‌شامل‌ بهترین ‌نظرات‌ مدیران‌ و ‌کارشناسان ‌برتر‌ دنیای‌ مدیریت‌ درباره ‌مقدمه این‌ موضوع ‌است.

مدیریت و رهبری کارکنان از چالش های مدیران در سازمان هاست. هر قدر کارکنان مناسب تر باشند، مشکلات مدیران در کنترل و اداره مجموعه کاری از بعد منابع انسانی ساده تر خواهد بود و برعکس کارکنان نامناسب می توانند موجب هدر دادن وقت و فرصت های زیادی شوند.

آشنایی با فنون و روش های مصاحبه شغلی برای تمامی افرادی که در سازمان‌های محتلف به وظیفه جذب نیرو را برعهده دارند بسیار ضروری است.

در سال‌های گذشته بسیاری از مدیران به دنبال جذب افرادی با مدارک تحصیلی بالا از دانشگاه‌های معتبر بودند اما امروزه بیشتر مدیران به دنبال افرادی هستند که مهارت‌های کاری بیشتری دارند. همین عوامل سبب شده است که اهمیت مصاحبه شغلی بیشتر شود و بنابراین افرادی که وظیفه جذب نیرو در سازمان‌های دولتی و خصوصی را بر عهده دارند باید با مجموعه‌ای از مهارت‌ها آشنا باشند.

نقطه آغاز بحث های مربوط به منابع انسانی در سازمان ها، ادارات ، شرکتها و تمامی مجموعه های کاری ، جذب و استخدام کارکنان است و کنترل این فرآیند می تواند مشکلات سازمان ها را در آینده کمتر کند. از این رو استخدام ، جذب و نگهداری افراد مناسب از اولویت های کاری مدیران در حوزه منابع انسانی است.

برای استخدام روش های متعددی وجود دارد، انواع تست های روان شناسی یا رفتاری، آزمون های عملی و مصاحبه ها، روش های پیشنهادی برای انتخاب افراد مناسب هستند. کارایی این ابزارها زمانی خواهد بود که بدانیم از این ابزارهای چگونه و به چه منظوری استفاده کرد.

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی، ناسا ، از جنبه های مختلف به موضوع استخدام و جذب می پردازد و ابزارهای مناسب برای شناسایی نیرو (مانند آگهی استخدام) و ارزیابی متقاضیان را معرفی می کند.

کارآفرینان ، مدیران و کارشناسان مرتبط در فرایند جذب و استخدام و همچنین کلیه افراد جویای کار

– معرفی مبانی استخدام

– معرفی روش های انتخاب، جذب و مصاحبه داوطلبان استخدام

– روشهای موثر در اخراج اصولی کارکنان بی کیفیت

– نگهداشت ، ایجاد انگیزش کارکنان طلایی

پروژه های مرتبط