استخدام به روش ناسا

استخدام‌ و‌اخراج‌ دو ‌وظیفه‌ مهم ‌مدیر ‌هستند؛ ‌یعنی‌ کسی‌ که‌ مسئول ‌کسب ‌نتایج‌ از‌ طریق‌ سایر ‌افراد ‌است. ‌کار‌ نخست ‌پیچیده ‌و ‌نامطمئن ‌و‌ کار‌دوم پر استرس‌ و ‌دشوار ‌است. ‌اگر ‌مدیر ‌بخواهد ‌با ‌تمام ‌توان‌ به‌ سازمانش ‌خدمت‌ کند،‌ باید ‌این‌ دو‌ مهارت ‌را‌ با‌ مطالعه ‌و ‌تمرین‌ بیاموزد. استعداد‌ کلیدی‌ مدیر،‌ جذب،‌ استخدام‌ و ‌ایجاد ‌تیمی ‌از‌افراد ‌موثر ‌و ‌شایسته‌ است.
شرکت در وبینار

‌در‌دنیای ‌مدرن،‌ همه ‌کارها‌ توسط‌ تیم ‌(گروهی ‌از ‌افراد ‌که ‌با‌ هم‌ کار ‌می‌کنند‌ و‌ تعاملی‌ موثر ‌در ‌راستای ‌دستیابی ‌به ‌اهداف ‌از ‌پیش ‌تعیین ‌شده‌ دارند) ‌انجام ‌می‌شود؛ ‌بنابراین، ‌انتخاب‌ اعضای‌ تیم ‌در ‌موفقیت‌ شرکت‌ و‌ مدیر ‌نقش‌ بسزایی ‌دارد.
اطلاعات‌این وبینار ‌بر ‌اساس‌ بیش‌ از ‌‌20 سال‌ جذب،‌ استخدام،‌ آموزش،‌ ارتقاء،‌ تنزل‌ و ‌اخراج‌ مردان‌ و ‌زنان‌ در‌همه ‌سطوح ‌کسب ‌و کار‌ ،گرد آوری ‌شده‌
است ‌و ‌شامل‌ بهترین ‌نظرات‌ مدیران‌ و ‌کارشناسان ‌برتر‌ دنیای‌ مدیریت‌ درباره ‌مقدمه این‌ موضوع ‌است.

شرح دوره :

مدیریت و رهبری کارکنان از چالش های مدیران در سازمان هاست. هر قدر کارکنان مناسب تر باشند، مشکلات مدیران در کنترل و اداره مجموعه کاری از بعد منابع انسانی ساده تر خواهد بود و برعکس کارکنان نامناسب می توانند موجب هدر دادن وقت و فرصت های زیادی شوند.

آشنایی با فنون و روش های مصاحبه شغلی برای تمامی افرادی که در سازمان‌های محتلف به وظیفه جذب نیرو را برعهده دارند بسیار ضروری است.

در سال‌های گذشته بسیاری از مدیران به دنبال جذب افرادی با مدارک تحصیلی بالا از دانشگاه‌های معتبر بودند اما امروزه بیشتر مدیران به دنبال افرادی هستند که مهارت‌های کاری بیشتری دارند. همین عوامل سبب شده است که اهمیت مصاحبه شغلی بیشتر شود و بنابراین افرادی که وظیفه جذب نیرو در سازمان‌های دولتی و خصوصی را بر عهده دارند باید با مجموعه‌ای از مهارت‌ها آشنا باشند.

نقطه آغاز بحث های مربوط به منابع انسانی در سازمان ها، ادارات ، شرکتها و تمامی مجموعه های کاری ، جذب و استخدام کارکنان است و کنترل این فرآیند می تواند مشکلات سازمان ها را در آینده کمتر کند. از این رو استخدام ، جذب و نگهداری افراد مناسب از اولویت های کاری مدیران در حوزه منابع انسانی است.

برای استخدام روش های متعددی وجود دارد، انواع تست های روان شناسی یا رفتاری، آزمون های عملی و مصاحبه ها، روش های پیشنهادی برای انتخاب افراد مناسب هستند. کارایی این ابزارها زمانی خواهد بود که بدانیم از این ابزارهای چگونه و به چه منظوری استفاده کرد.

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی، ناسا ، از جنبه های مختلف به موضوع استخدام و جذب می پردازد و ابزارهای مناسب برای شناسایی نیرو (مانند آگهی استخدام) و ارزیابی متقاضیان را معرفی می کند.

مخاطبان : 

کارآفرینان ، مدیران و کارشناسان مرتبط در فرایند جذب و استخدام و همچنین کلیه افراد جویای کار

هدف(ها) :

معرفی مبانی استخدام

معرفی روش های انتخاب، جذب و مصاحبه داوطلبان استخدام

روشهای موثر در اخراج اصولی کارکنان بی کیفیت

نگهداشت ، ایجاد انگیزش کارکنان طلایی

فهرست مطالب :

تعریف نیرویابی ، جذب و استخدام (گزینش) و چرایی الزام سیستماتیک آن

بررسی فرآیند شناخت ، جذب و استخدام (گزینش)

انجام یک استخدام آزمایشی

آموزش اصول امتیاز دهی به مصاحبه شوندگان

اشتباهات معمول در انتخاب رزومه

روشها و ابزارهای ارزیابی داوطلب

انواع مصاحبه های استخدامی

مولفه های اصلی در CBBI

آشنایی با تکنیک و منطق های STAR و ۵W1H و PAR در پاسخ گیری از مصاحبه شوندگان

آشنایی با قالب سوالات مورد پرسش در زمان مصاحبه

روش های جامعه پذیری منابع انسانی

نحوه انتخاب و جداسازی رزومه های موثر

مهارت ها و ویژگی های مصاحبه گر حرفه ای

آشنایی با تست های شغلی و روانشناسی کار مرتبط با مقوله جذب

آشنایی با زبان بدن و تطابق پاسخ سوالات با عکس العمل بدن مصاحبه شونده

تکنیک های مصاحبه حضوری

خطاهای رایج در مصاحبه

نحوه یافتن قابلیت‌ها و شایستگی‌های افراد

تشریح فرآیند استخدام در شرکت‌های موفق دنیا (Best Practice)

منابع شناسایی نیرو

تحلیل آگهی استخدام و مرور چند آگهی استخدام

روش های ارزیابی رزومه ها

آماده سازی قبل از مصاحبه

تکنیک های مصاحبه

مروری بر انواع تست های روانشناسی و کارایی تست ها

معرفی تکنیک های مصاحبه

زبان حرکات بدن در مصاحبه

نکات مهم و کلیدی در مصاحبه استخدامی

شاخص های طلایی در فرآیند اخراج

تمرین مصاحبه استخدام

نگهداشت نیروی انسانی

اشتراک اجتماعی