پرش لینک ها

Exclusive Features – New

ساختار

افزونه رویداد اختصاصی

به صورت رایگان.

رنگ های تطبیقی   اختصاصی

برای پس زمینه، لوگو و هدر.

ماژول هدر عمودی

همراه رنگ های پویا و ماژول ها.

ردیف / ستون چسبان

ماسک تصویر با شکل پویا

بلوک صفحات   محبوب

ردیف های انباشته شده با منو سفارشی.

نشانگر موس سفارشی

سفارشی سازی و جایگزینی نشانگر موس.

Elements

بخش های قابل اسکرول

ردیف چسبان با منو سفارشی

نقشه سه بعدی عمیق

صحنه های سه بعدی پویا با تصاویر ایستا

تصاویر ماسک شده

شکل های پویا برای ماسک تصویر

لغزنده

کاروسل بینهایت و پویا

ذرات تعاملی

صحنه های پویا و تعاملی ایجاد کنید.

جداکننده پویا   داغ

جدا کننده ردیف با انیمیشن.