دوشنبه
18 اردیبهشت
1402
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

کارگاه هوش مصنوعی

یکشنبه
21 فروردین
1401
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

دوره Master TTC

شنبه
29 آبان
1400
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

دوره تربیت مدرس جهانی Global Teacher

یکشنبه
27 مهر
1399
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

کارگاه 1001 نکته تدریس