21 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

دوره Master TTC

29 آبان
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

دوره تربیت مدرس جهانی Global Teacher

27 مهر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه رادین

کارگاه 1001 نکته تدریس