21 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ شیراز

کارگاه Global Teacher

22 خرداد
8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ شیراز

کارگاه 1001 نکته تدریس

29 شهریور
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ شیراز

دوره Master TTC